آمار کلی

کد ملی: 505922XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توان گستر متین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/23 تا کنون
کیامکی جلفا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/31 تا کنون