آمار کلی

کد ملی: 351001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساخت و ساز پونگ این پارس بازرس علی البدل فعال 1393/05/06 تا کنون