آمار کلی

کد ملی: 146021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دینی اجتماعی حسینی اردبیل عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/10 تا کنون
صندوق قرض الحسنه رسول اکرم ص اردبیل عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/06/26 تا 1396/12/07