آمار کلی

کد ملی: 397994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویان دانه الوند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/11 تا کنون
مردم یاران صادق و طراحان فرهنگ یار عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/17 تا کنون