آمار کلی

کد ملی: 498888XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش آفرینان جهان بخش پارسی بازرس اصلی فعال 1396/08/04 تا کنون
اتحادیه صنف قنادان شهرستان فریدونکنار منشی هییت مدیره فعال 1396/06/29 تا کنون