آمار کلی

کد ملی: 555917XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران پوشش نقش جهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/17 تا کنون