آمار کلی

کد ملی: 419995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهرنگ پوشش آسیا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/10 تا کنون
بتن سازه زلال انگیز بازرس اصلی خارج شده 1394/12/09 تا 1396/05/22