آمار کلی

کد ملی: 065314XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی نگین صنعت ابیورد بازرس علی البدل فعال 1392/06/13 تا کنون