آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه قایم آل محمد بیارجمند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/26 تا کنون