آمار کلی

کد ملی: 266926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فیامین سازه سوشیانت رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/26 تا کنون
ایستا گستر قرن عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/09 تا کنون