آمار کلی

کد ملی: 128500XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی تحقیقاتی فرم نورد اصفهان بازرس اصلی فعال 1398/10/10 تا کنون