آمار کلی

کد ملی: 280030XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نخ کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/07/12 تا کنون