آمار کلی

کد ملی: 106354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شادیاخ غدیر شرق بازرس اصلی فعال 1395/10/25 تا کنون