آمار کلی

کد ملی: 254004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برنا بتن آژند بازرس علی البدل فعال 1398/02/21 تا کنون