آمار کلی

کد ملی: 006930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سروش سپهر پژواک رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/20 تا کنون
آرتام هستی فراز بازرس اصلی فعال 1396/11/14 تا کنون
آراد ابنیه ماهان زرین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/09 تا 1397/02/10
تولیدی فولادکوبان مدیرعامل فعال 1395/05/03 تا کنون
ایلیا باربد سرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/26 تا کنون