آمار کلی

کد ملی: 585987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لنجداران باری همسفر اروندان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/10 تا کنون