آمار کلی

کد ملی: 229093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایران اویل فیلد سوپلای کیش رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/28 تا کنون
هایت اسپشالیستس پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/03 تا کنون