آمار کلی

کد ملی: 589949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکان حساب پاسارگاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/01 تا 1398/11/19