آمار کلی

کد ملی: 417213XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی نماد وحدت کوهرنگ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/11 تا کنون
نقش بنای عالی قاپو مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/15 تا کنون