آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نایلون گستر میلاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/27 تا 1395/08/12