آمار کلی

کد ملی: 428376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین آتیه کارکنان شرکت سنگ آهن گهر زمین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/05/11 تا 1395/06/25
صندوق قرض الحسنه شهید رجایی و با هنر بازرس علی البدل خارج شده 1392/11/30 تا 1397/04/31