آمار کلی

کد ملی: 001486XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان پلیمر صنعت غلامحسین بازرس علی البدل فعال 1390/07/10 تا کنون