آمار کلی

کد ملی: 280334XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پالاب صنعت اروند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/07/15 تا کنون