آمار کلی

کد ملی: 285140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای ایمن کشت سلماس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون
جوانه گستر سلماس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/14 تا کنون