آمار کلی

کد ملی: 005361XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسیان هفت نور آسمان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/09 تا کنون
به آوران آرش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/10 تا کنون