آمار کلی

کد ملی: 175066XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روشن مهر افلاک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/20 تا کنون