آمار کلی

کد ملی: 128353XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قزل آبزیان صدر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/30 تا کنون