آمار کلی

کد ملی: 261021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هرم نقش باروک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/21 تا کنون
بنا سازان کاسپین آستارا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/08/25 تا کنون