آمار کلی

کد ملی: 031144XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تناور گام اروند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/29 تا کنون