آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی زمرد درخشان آباده رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1387/01/15 تا کنون