آمار کلی

کد ملی: 038090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویتا ترنه بازرس علی البدل فعال 1394/04/01 تا کنون