آمار کلی

کد ملی: 007007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسفالت دثار جنوب مدیرعامل فعال 1392/06/01 تا کنون
ویستا سازه اریکه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/01 تا کنون