آمار کلی

کد ملی: 461016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران سازه ققنوس رهرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/24 تا کنون
راه و ساختمان کیان سازان ارجل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/02 تا کنون