آمار کلی

کد ملی: 003982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساخت جواهرات گوهربین رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/28 تا کنون
طلا و جواهر گوهر بین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/06/06 تا کنون
بین المللی توسعه سرمایه گذاری اصناف ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/02/11 تا 1394/04/24