آمار کلی

کد ملی: 108029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طراحی و ساخت آراد ماشین سپاهان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/06 تا کنون