آمار کلی

کد ملی: 399021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب آران ایرانیان جم رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/20 تا کنون
پارس ابزار یکتا گوهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/11 تا کنون