آمار کلی

کد ملی: 090161XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مهندسی پایا نیرو پاژ نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/22 تا کنون
مهندسی ره پویان بارساوا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/15 تا کنون