آمار کلی

کد ملی: 070373XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا نیرو پارسیان کهن جاوید مدیرعامل فعال 1398/05/30 تا کنون