آمار کلی

کد ملی: 206514XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه طلایی مبین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/10 تا کنون
تولیدی توزیعی شاد شیر شمال رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/01/17 تا 1396/03/20