آمار کلی

کد ملی: 250000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی درمانی سلامت کوثر لارستان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/04 تا کنون