آمار کلی

کد ملی: 200058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهسازان دشت دز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/31 تا کنون
بهره برداران میرآب دز عضو هیئت مدیره فعال 1392/08/21 تا کنون