آمار کلی

کد ملی: 380190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی آکام سازان فاخته رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/01 تا کنون