آمار کلی

کد ملی: 297065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف مصالح ساختمانی و صنوف همگن شهرستان آذرشهر عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/07 تا کنون
توسعه عمران عصر سازندگی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/04 تا کنون