آمار کلی

کد ملی: 325620XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و سیصد و پنجاه و یک صنایع چوب بهین غرب منشی هییت مدیره فعال 1392/02/11 تا کنون