آمار کلی

کد ملی: 137758XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه مکانیک پویا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/15 تا کنون
آینده سازان طاق کسری رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/23 تا کنون
آینده سازان هگمتانه رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/13 تا کنون
تدبیر دژ آزما نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/29 تا کنون
اینده سازان کسری عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/19 تا کنون
نوین طرح آفرینان کسری عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/02/17 تا کنون