آمار کلی

کد ملی: 155274XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نورا گستر فردوس سهند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/11 تا کنون
نیرو گستر سهند گونش بازرس اصلی فعال 1397/02/03 تا کنون