آمار کلی

کد ملی: 181921XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خارک پیمان بختیاری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/15 تا کنون
خدماتی خارگ نیما نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/28 تا کنون