آمار کلی

کد ملی: 459211XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سها تابان آرکا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/14 تا کنون
امیر پیشرو صنعت کاسپین رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/08/01 تا 1397/11/27
بین المللی آرکا تجارت تیرداد رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/17 تا کنون
پیشگامان طلایی صدر مدیرعامل فعال 1395/11/21 تا کنون