آمار کلی

کد ملی: 287206XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توانگران مادکسا بازرس علی البدل فعال 1392/05/01 تا کنون