آمار کلی

کد ملی: 053465XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهد مهر ماندگار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/23 تا کنون
گروه تولیدی ماهد آلومینیوم نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/04 تا کنون